درباره شرکت

شرکت    فن آوری های آب و خاک فردای سبز      با هدف صیانت از آب و خاک و محیط زیست از طریق ارائه راه حل ها و راهکارهای جدید مبتنی بر تکنولوژی های نوین در زمینه صنعت کشاورزی اقدام به فعالیت نموده است .پشتوانه ما در این راه دانش و مهارت و تجربه دیرینه دربخش های مختلف صنعت کشاورزی از جمله تولید و اتوماسیون می باشد .هدف شرکت “فن آوری های آب و خاک فردای سبز” علاوه بر جلب رضایت مشتریان ارائه خدمات به موقع، تامین کالا و اجرا با محوریت سه مشخصه کیفیت ، زمان و هزینه می باشد .

 

چارت سازمانی