شرکت فناوری های آب و خاک فردای سبز از متخصصین این حوزه دعوت به همکاری می نماید :

کارشناس کشاورزی گرایش آب

کارشناس کشاورزی گرایش خاک شناسی

نام و نام خانوادگی (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

تلفن تماس (الزامی)

نشانی محل سکونت


ارسال فایل رزومه