حضور شرکت فناوری های آب و خاک فردای سبز در نمایشگاه بین المللی اتماک – آی فارم با رویکرد مکانیزاسیون و صنعتی سازی در زمینه های باغبانی ، نهاده ها و سیستم های آبیاری ، دام و طیور ، ماشین آلات ، خدمات و صنایع وابسته
مکان : تهران ، نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب ، سالن A5 ، غرفه D6-4
زمان :  8 الی 11 مرداد 1396