ما برای شما چه می‌کنیم؟

ما با اجرای کشاورزی دقیق(Precision Agriculture) با پهپادها  قدرت مدیریت و برنامه‌ریزی تک تک نهاده‌های مزرعه/باغ را به شما هدیه می‌دهیم.

نمونه‌ای از مولتی روتور شرکت فنآوری‌های آب و خاک فردای سبز در حال داده‌برداری از مزارع کشاورزی(خارج از کشور) را می توان در شکل شماره یک مشاهده کرد .

اجرای کشاورزی دقیق با پهپادها یعنی :

  • افزایش عملکرد تا 5%
  • کاهش هزینه‌ها تا 10%
  • افزایش کیفیت محصولات شما

مزایای نامبرده شده در شکل شماره دو از طریق ارائه اطلاعات زیر در مورد مزرعه/باغ شما تحقق پیدا خواهد کرد:

  • تحلیل تغذیه گیاهان و توصیه میزان مناسب تغذیه برای تک تک گیاهان شما
  • نمایش و تحلیل تنش آبی و میزان مناسب آبیاری برای تک تک گیاهان شما
  • نمایش مناطقی که گیاهان دچار بیماری/آفت شده اند

شرکت فناوری‌های آب و خاک فردای سبز با استفاده از پهپادهای مدرن خود و اجرای چرخه‌ی شکل شماره سه مزایای یاد شده بالا را خدمت شما کشاورز عزیز تقدیم می‌کند.

متخصصان خبره کشاورزی، هوافضا و سنجش از راه دور این شرکت از طریق اجرای این چرخه و داده‌برداری و تجزیه وتحلیل آن ، راه‌حل نهایی برای مقابله با مشکلات مزرعه/باغ شما را خدمتتان ارائه می‌دهند.

تفاوت مشاهده گیاهان با چشم غیرمسلح و تصاویر چند طیفی گرفته شده توسط پهپاد را می توان در شکل شماره چهار مشاهده کرد .

تصاویر NDVI  گرفته شده توسط پهپاد و آنالیز توسط نرم‌افزار تخصصی را می توان در شکل شماره پنج مشاهده کرد .

تشخیص تنش و بیماری‌ها در مرکبات توسط پهپاد و نرم‌افزارهای تخصصی را می توان در شکل شماره شش مشاهده کرد .

نمونه‌ای از تصویر چند طیفی گرفته شده توسط پهپاد و آنالیز توسط نرم‌افزار تخصصی برای سنجش تنش آبی را می توان در شکل شماره هفت مشاهده کرد .